quản lý thời gian thế nào cho đúng

Kỹ năng quản lý thời gian thế nào cho đúng?

Đối với nhân viên, để thời gian làm việc hiệu quả nhất, nhân viên phải biết xác định mục tiêu của mình. Không nên “ôm”