công việc

Những công cụ giúp tìm việc nhanh, an toàn

Hãy tưởng tượng là bạn đã có CV tốt và được gọi phỏng vấn rồi, thì bây giờ là lúc để bạn chuẩn bị cho

Những ảo tưởng về công việc của tân cử nhân cần chấm dứt ngay

Mọi công việc đều được đánh giá và trả lương đúng mức năng lực và bạn cần nhìn nhận nhu cầu tuyển dụng thực tế.

Làm thế nào để tuyển nhân viên nhiều động lực trong công việc?

Xác định những công việc yêu cầu trước khi phỏng vấn. Bản mô tả công việc thường tóm tắt năm đến sáu ý mục tiêu

3 bước đơn giản đẩy lùi tiêu cực trong công việc

Khi nào bạn thấy mình đối diện với việc gì đó và suy nghĩ “nó sẽ không hoạt động” hay “việc nhiều quá, sẽ chẳng